Kho học liệu số giáo dục huyện Cư Mgar
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 t3 18/12/2023 Tải về
2 aa22 18/12/2023 Tải về
3 aaa 18/12/2023 Tải về
4 4036/BTP-PBGDPL 30/10/2020 Sổ tay Phổ biến, giáo dục pháp luật ở thôn, làng, khu dân cư - Quý II năm 2020 Tải về
5 78/TB-UBND 21/07/2020 Sổ tay pháp luật danh cho cán bộ, hội viên và nhân dân Tải về
6 16/TB-BCD 21/07/2020 Sổ tay hỏi đáp pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm Tải về
7 66/TB-SNV 21/07/2020 Sổ tay tìm hiểu pháp luật về quyền dân sự, chính trị Tải về
8 64/TB-SNV 21/07/2020 Sổ tay tìm hiểu một số quy định về Luật thi hành tạm giữ, tạm giam Tải về
9 298/TB-VPUBND 21/07/2020 Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định về tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam gặp thân nhân nhận quà, gửi, nhận thư, sách, báo, tài liệu" 2019 Tải về
10 187/CV-CTN 21/07/2020 Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định về chế độ ăn, mặc, chăm sóc y tế đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ"2019 Tải về